YOURS0161 :' )

bered dig på trubbel
dubbel trubbel

för att skydda allt från förstörelse
och förena allt i en rörelse

fördömer vi sanning och kärleken
för att vi ska nå upp till himmelen

team rockit, ingen kommer undan oss
så ge upp nu eller börja slåss

SY april 2011


I WATCH I


BACK